Omluvenky do školy

Omluvenky vystavujeme pouze studentům nad 18 let a dětem, kde o to oficiálně požádá škola (při podezření na záškoláctví).

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka rodiči ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.


Více informací na str. 9:

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ORDINACI PLDD

Škola nemá právo a lékař není oprávněn poskytovat informace o zdravotním stavu přímo od lékaře – zde by šlo o porušení povinnosti povinné mlčenlivosti ze strany lékaře.