Horečka u dětí

Horečkou se rozumí vzestup tělesné teploty nad 38° C, jedná se nejčastěji o obrannou reakci organismu na imunologický podnět (bakterie, viry).

Dítě by mělo mít klidový režim doma a dostatek tekutin. Bez řádného přívodu tekutin na pokrytí ztrát nelze dobře korigovat teplotu. Dítě nenutíme do jídla. Teplotu pravidelně (i v noci!) kontrolujeme, aby nedošlo k nekontrolovanému prudkému vzestupu.


Léčba

  1. paracetamol /Panadol, Paralen, aj./ dávka 60 mg/kg/den ve 4 dávkách á 6 hod
  2. ibuprofen /Ibalgin, Nurofen,Brufen, aj/dávka 20-30 mg/kg/den ve 4 dávkách á 6 hod

Tyto léky existují v různých formách –sirup, čípky, tbl, lze používat podle potřeby. Uvedené léky lze při léčbě horečky i kombinovat pro lepší účinnost na snížení teploty, a to tak, že na jednu teplotní špičku podáte např. paracetamol a na další vzestup teploty ibuprofen. Pro názornější vysvětlení – dítě má v 8 hod 38,5° C - podáte paracetamol, v 11 hod má dítě 39°C - tj. za 3 hod nemůžete podat další dávku paracetamolu, ale můžete podat dávku ibuprofenu a tím teplotu opět snížit. Takto lze postupovat opakovaně během dne. Musíte jen hlídat maximální dávku, kterou lze dítěti podat za 24 hod a opravdu střídat uvedené léky – pozor na různé firemní názvy – kontrolujte si vždy účinnou látku léku. Obecně platí, že ibuprofen je o něco účinnější a při ev.  překročení dávky méně toxický.


Zábaly

– do vlažné vody cca 25° C namočíme osušku a na 10-15 min zabalíme trup dítěte. Nepřikrýváme. Proceduru lze opakovat 3x za 2 hodiny. Obdobně lze dítě posadit do vany a cca 10 min sprchovat vlažnou/25°C/ vodou. Neprovádíme, pokud má dítě výrazně mramorovanou kůži a ledové končetiny.